Expandera ditt Jag

En inre resa - så att du kan börja expandera in i den essens, kraft och sanning som är du.

Det här programmet erbjuds kostnadsfritt under juni, juli och augusti 2023.

Det här är Expandera ditt Jag!

Det här programmet grundar sig på att vi genomgår olika livsfaser i livet och att faserna ibland initieras av oss själva och ibland av yttre omständigheter och livets flöde.

Det kan användas när du känner att du är på väg in i en förändring eller om du är nyfiken på att utforska nya delar inom dig.

Det kan också vara en vägledande resa om du känner att du är på väg någonstans men inte riktigt vet vart eller vad det är som händer. Eller att du önskar en förändring i livet.

I programmet används "livsfas" men du kan omsätta det till ett specifikt område i livet eller ett speciellt projekt eller utveckling.

Det handlar om att medvetet och ceremoniellt reflektera över det som varit, den du varit och släppa taget om det som inte längre är du. Att medvetet bjuda in den du håller på att expandera in i och sortera och släppa bland rädslor och hinder som inte är en del av det.

Det handlar om att medvetet så frön, att välja, att förstå, att acceptera, lära och hedra allt det du varit men också det som kommer och kalibrera ditt inre så du kan leda dig själv dit du längtar.

Ta tillvara på förändringens vindar genom expandera ditt Jag - en helt onlinebaserad inre resa för att du ska kunna skapa den framtid du längtar efter, utifrån DIG, den DU är.

Expandera ditt Jag är ett helt onlinebaserat program där du tas med på en inre resa.


Du genomgår 4 moduler:

Vem du är/har varit

Vem du expanderar in i

Möta och släppa hinder

Kliv in i ditt expanderade jag

Till varje modul finns korta föreläsningar med teman kopplade till respektive modul.

Exempelvis om:

Livets flöde, hur programmeringar och egot påverkar oss i dåtid och framtid, om att koppla in kroppens och hjärtats intelligens och vad som kan skifta då, om att släppa och möta hinder, vikten av medvetna och ärliga intentioner.

Till varje modul finns också en workbook som du arbetar med under resans gång.

Det är mycket(!) reflektion så rekommendationen är att göra detta under minst 4 veckor, men gärna längre än så. Ju mer tid desto mer djup, förankring och förkroppsligande ger du utrymme för.

Expandera ditt Jag sker utifrån hjärtats och kroppens intelligens och baseras på energimedicinens och den feminina visdomens grunder.

Fyll i dina uppgifter och få direkt åtkomst kostnadsfritt.

OBS! Kolla skräpposten om det är så att du inte får något mejl med inlogg.

Du känner det, eller hur?


Någon form av förändring är på gång.

Något känns annorlunda inom dig.

Känslor som inte brukar finnas. Tankar som inte har hörts tidigare.

Har du börjat känna det där skavet? Börjat höra den ifrågasättande inre rösten? Börjat längta efter något?

Kanske känns det som förr gjorde dig glad och upprymd inte lika härligt och energigivande längre?

Eller så kanske du har en nyfiken känsla av att det finns mer att göra i livet, utforska och uppleva?

Känner du den där diffusa känslan av att det finns mer inom dig? Mer som vill synas och ta plats?

Men du vet inte fullt ut VAD. Inte fullt ut HUR.


Det är diffust, oklart. Vad är det jag faktiskt längtar efter, vill? Vad är det som är på gång? Om jag inte vet det, HUR ska jag kunna göra något med det?

Eller så vet du kanske precis vad det är som är på ingång, vilken förändring som är på gång. Kanske ett nytt jobb, flytt, en ny relation eller avslut av en relation.

Men du vill kliva in i det nya med den du är NU, eller den du känner växer fram. Så hur ska du göra det?

Expandera ditt Jag

Ge dig själv möjligheten att ta tillvara på den viktiga mellantiden - och kliv ut med större klarhet, tydlighet i vad du vill, hur du vill göra/vara och ta nästa steg i DIN nya riktning.


Hjärtat och kroppens intelligens

Du har redan troligtvis tänkt, funderat och analyserat dig till frustration kring framtiden. Här handlar det inte bara om att tänka ut och planera - det handlar om att få med dina, känslor, hjärtat och kroppens intelligens. Du kalibrerar hela dig själv till den intention vi har för det nya.


Här använder vi oss av känslornas kraft, ditt inre jags röst för att inte bara sätta en intention och kanske mål för framtiden, utan för att KÄNNA den inom dig, i kroppen så att du kan LEVA den.

  • Du kommer sätta intentioner inför det som är på ingång, hur det ska KÄNNAS och förnimma hur din framtida version av dig själv känns och är.

  • Du kommer titta på dina hinder som du ser inför det som är på ingång - det där du är rädd kommer sabba det du längtar efter.

  • Genom en coachande och läkande process kommer du möta hinder och rädslor.

  • Du kommer börja skapa en inre kompass som vägledare på den nya riktningen du satt.

  • Du kan börja känna och leva den nya versionen av dig själv - med ditt inre som vägledare.

Processen - Resan

FAQ

Hur länge håller programmet, den inre resan, på?

Du får tillgång till materialet digitalt och gör resan och arbetet på egen hand, i din takt. Jag rekommenderar att ta tid på dig, gärna fyra veckor eller längre Tillåt dig att innerligt gå in på djupet med de uppgifter och reflektioner som ingår. Ju starkare din intention och engagemang desto djupare och större skiften och förändringar är möjligt att få.

Vad ingår?

Korta föreläsningar kring ämnen och teman kopplat till de fyra olika stegen i processen. Arbetet gör du genom en workbook som vägleder dig genom processen.

Hur långt behöver jag ha kommit i tankarna kring förändringen för att det här ska vara givande?

Du behöver inte ha kommit någonstans alls! Du behöver inte ha påbörjat en plan eller ens veta exakt vad det är för förändring som är på gång. Det är det som du kommer att få identifiera och utforska under den här resan. Men OM du har en plan och konkreta tankar så kan du ta den här tiden och resan till att fördjupa och bli ännu mer tydlig och klar vart du är på väg.

Du kan också bara VILJA eller ÖNSKA en förändring i livet. Den här resan kan då bli en underbart start på något nytt och du får i lugn och ro känna in och identifiera vad det är du vill och önskar framöver.

Om jag vill ha mer vägledning, läkning och stöd under resan?

Om du vill och är redo att gå djupare i ditt arbete så finns olika möjligheter till det. Du kan alltid kontakta mig så ser vi vad som är den bästa vägen framåt för just dig. Jag erbjuder coachning och behandling utifrån shamansk energimedicin vilket är otroligt kraftfulla metoder för att på djupet läka det som behövs läkas. Vi jobbar med den undermedvetna nivån och på energinivå för att på riktigt identifiera de djupa och omedvetna orsakerna till problemet.

Jag som skapat programmet


Jag är en kvinna som går den shamanska och feminina vägen i livet, utforskar och visar att det finns andra sätt att leva utifrån.

Jag har gjort en stor transformativ inre resa. Lite skämtsamt säger jag ibland att jag gick från kommunal byråkrati till shamansk energimedicin. Och lite så är det.
System, processer och struktur har varit min värld, tills då jag började lyssna på en inre röst som manade att utforska mig själv och världen mer.

Genom att kombinera den uråldriga visdomen med den moderna världen kan vi skapa inre hållbarhet och autenticitet i oss själva - både som egna individer och som chefer och ledare. Genom att på djupet förstå oss själva, vara oss själva och leda andra utifrån feminina principer kan vi skapa inre hållbarhet, på riktigt.

Det är där, och då, vi återupptäcker människans glömda intelligens och kan skapa en ny värld. Det är också då vi träder in i det nya paradigmet av att leva och leda – och det är det livet jag numer lever.

/Mia